بایگانی برچسب: گره بر باد زدن

ریشه و داستان ضرب المثل «گره بر باد زدن»

سایت بدون – شما هر کار کنید نمی توانید باد را مهار کنید تا مثل یک طناب یا نخ بر آن گره بزنید تا بتوانید آن را در جایی برای همیشه مستقر کنید به همین خاطر این ضرب المثل کنایه از کار غیر ممکن و نشدنی است مثل آب در هاون کوبیدن ضرب المثل های بیشتر را می توانید در …

توضیحات بیشتر »