بایگانی برچسب: گشتم نبود نگرد نیست

ریشه و داستان ضرب المثل «گشتم نبود نگرد نیست»

سایت بدون – می گویند روزی شاگردی پیش عارفی می رود و از او می خواهد راز و رمز انسان کامل بودن را به او یاد بدهد که می خواهم مثل شما یک انسان کامل شوم عارف که مرد بزرگی بود، به شاگرد گفت : در دوران ما انسان کامل وجود ندارد من همه عمر دنبال چنین انسانی می گشتم …

توضیحات بیشتر »