بایگانی برچسب: گل و بلبل

ریشه و داستان ضرب المثل «گل و بلبل»

سایت بدون – یکی از ایراداتی که به برخی شاعران ایرانی وارد می کنند که مملکت ایران دچار هزار مشکل اقتصادی و اجتماعی بوده اما آن ها به جای پرداختن به این مسائل از مضمون تکراری رابطه میان گل و بلبل برای توصیف روابط عاشقانه استفاده می کنند به نحوی که برخی از اروپایی ها در شعر فارسی تنها حکایت …

توضیحات بیشتر »