بایگانی برچسب: گود زورخانه

ریشه و داستان ضرب المثل « لنگ انداختن»

سایت بدون -زورخانه دارای آداب بسیار جالبی بود، کسی که به میدان و گود زورخانه وارد می شدند باید منش و راه پهلوانی را نشان می دادند، آن ها برای شکست دادن یا نشان دادن زور و بازو با هم مبارزه نمی کردند ، ورزش در زورخانه برای بالا نگه داشتن آمادگی جسمانی بود و پهلوان به برتری خودش فکر …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل« بوسیدیم و گذاشتیم کنار»

سایت بدون – در قدیم گود زورخانه برای کسانی که به ورزش باستانی می پرداختند و برای حرمت نگه داشتن برای آن رسم های متعددی طراحی شده بود. هر ورزشکار هنگام ورود به گود زورخانه خاک آن را می بوسید و هنگام خروج از آن هم باید چهار گوشه از هشت ضلعی گود و اسباب و ادوات این ورزش را …

توضیحات بیشتر »