بایگانی برچسب: گوشش پر است

ریشه و داستان ضرب المثل « از این حرف ها گوشم پر است»

سایت بدون – کیپی و پر بودن گوش حالتی است که باعث می شود انسان حرف های دیگران نشنود یا سخت بشنود در این ضرب المثل از این حالت استفاده شده و به شکل نمادین حرف هایی که طرف مقابل زده است را به وسایلی تشبیه کرده که درون فضایی گذاشته و آن را کاملا اشغال کرده و پر کرده …

توضیحات بیشتر »