آخرین خبرها

ضرب المثل ها

ریشه و داستان ضرب المثل « بیا سوته دلان گرد هم آییم»

سایت بدون – سوته دل به راحتی کوتاه شده کلمه سوخته دل است و معنای کسی را دارد که غم و اندوهی بر آن وارد شده است ، بابا طاهر عریان در شعری می گوید: نوای ناله غم اندوته دونوعیار زر خالص بوته دونوبوره سوته دلان واهم بنالیم که قدر سوته دل دل سوته دونو. همین طور که در این ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل «اگر تو سه ساله کالسکه چی هستی ، من سی ساله کالسکه سوارم »

سایت بدون – در زمانی که حمل و نقل انسان ها توسط کالسکه انجام می شد ، فردی سوار کالسکه شد، کالسکه چی ناشی بود و در همه دست و اندازها می افتاد و مسافر را اذیت می کرد تا آن جا که مسافر عصبانی شد و اعتراض کرد:«چرا بد رانندگی می کنی؟»، کالسکه چی در جواب کم نیاورد و ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل «آهن سرد کوفتن»

سایت بدون – آهن در حالت جامد و وقتی که شکل طبیعی خود را دارد بسیار سخت است و هرچقدر هم که با چکش روی آن بکوبیم شکل نمی گیرد، در کارگاه آهنگری وقتی می خواهند آهن را به شکل دلخواه دربیاورند ، آن را حرارت می دهند و از حالت جامد به مایع تبدیل می کنند تا بتوانند با ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل«به آهو می گوید بدو، به تازی می گوید بگیر»

سایت بدون -چشمان خود را ببندید ، یک دشت را در نظر بگیرید که یک آهو در حال فرار از دست یک سگ شکاری است ، شما به طور طبیعی است باید طرفدار یکی از دو طرف باشید ، یا باید هوادار سریع تر دویدن آهو باشید تا فرار کند یا این که طرفدار سگ شکاری باشید و این که ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل «اگر بردیده مجنون نشینی/به غیر از خوبی نبینی»

سایت بدون – برای یافتن ریشه این ضرب المثل قدیمی که همه می دانند معنیش این است که باید از نگاه هرکس به اشیا نگاه کرد تا بدانی چرا آن را دوست می دارد باید به این شعر وحشی بافقی بازگشت به مجنون گفت روزی عیب جویی/که پیدا کن به از لیلی نکویی که لیلی گر چه در چشم تو ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل« اسب گم کرده و پی نعلش می گردد»

سایت بدون – طبیعی است که کسی دنبال نعل اسبش بگردد ، به هر چیز با ارزشی است و از آن مهمتر این است که کار راه می اندازد وحرکت کردن اسب بدون آن سخت است اما این دنبال نعل اسب گشتن در یک حالت اصلا طبیعی نیست ، وقتی که خود اسب را گم کرده باشی ، آن وقت ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل«آن چه در دیگ به کمچه در آید»

سایت بدون – آن چه ما امروز از کمچه می فهمیم ،نوعی وسیله بنایی است که با آن گچ و هر گونه ملاتی را صاف می کنند اما مرحوم دهخدا با خط خود در جایی نوشته که کمچه در قدیم معنی قاشق بزرگ می داده ، یعنی چیزی شبیه ملاقه …در آشپزی ممکن است ظاهر غذا از دور و در ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل « وصله ناجور است»

سایت بدون – وصله زدن مدتی است خیلی رواج ندارد اما در قدیم لباسی که پاره می شد را با پارچه ای از همان جنس یا رنگی شبیه به آن ترمیم می کردند یعنی پارچه ای را در محل پارگی می دوختند ، گاهی اگر پارچه هم جنس یا هم رنگ پیدا نمی شد و پارچه ای متفاوت برای وصله ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل «یکی از بام افتاد و گردن دیگری شکست»

سایت بدون – بی احتیاطی می تواند به انسان خیلی ضرر برساند ، برای همین می گویند که باید مراقب باشید اما زمانی هایی وجود دارد که بی احتیاطی می تواند به دیگرانی که بدشانس هستند ضربه بزند ، حالتی را در نظر بگیرید که فردی از بالای پشت بام می افتد و روی یک رهگذر می افتد ، رهگذر ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل «که گفت برو دست رستم ببند»

سایت بدون – رستم دستان دست نیافتنی ترین پهلوان شاهنامه است که فردوسی به او قدرتی فرا انسانی داده است ، رستم را هیچ پهلوانی در نبرد رودر رو شکست نداد و تنها کسی که تا آستانه شکست دادن او رفت ،سهراب پسر خود او بود که او هم در داستانی که می دانیم عاقبت موفق نشد ،پهلوانان برای این ... بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??