آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل«عاقبت گرگم تو بودی»

سایت بدون – سعدی در گلستان داستانی را ذکر می کند درباره گوسپندی که صبح توسط مردی از دست گرگ نجات پیدا می کند و شب همان مرد کارد بر گلوی او می گذارد و او را سلاخی می کند و این گونه مرد خودش گرگ گوسپند بود

شنیدم گوسپندی را بزرگی /رهانید از دهان و دست گرگی

شبانگه کارد در حلقش بمالید /روان گوسپند از وی بنالید

که از چنگال گرگم در ربودی /چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی

این ضرب المثل یک مانند دارد مثل از چاله به چاه افتادن ، یعنی یک آزادی موقتی و بعد رنجی بزرگی

برچسب‌ها: , , , , , , ,

2 نظر

  1. این مثال خانمی است که در زمانی وبه مناسبتی شوهرش را از مشکلی نجات میدهد ولی عاقبت اورا رها کرده و شوهرش را تنها میگذارد

  2. یعنی از چاله به چاه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }