آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «برایت تره هم خرد نمی کنم»

سایت بدون – از قدیم اصطلاحی وجود داشت که غیبت کردن را مترادف با سبزی خرد کردن یا سبزی پاک کردن می دانستند

آن جایی که آدم ها دور هم می نشستند و سبزی پاک می کردند و آدم های خارج از جمع سوژه حرفشان می شد

در میان سبزی ها تره با توجه به شکل ظاهری کمترین وقت را برای پاک کردن می خواهد

برای همین هیچ فرصتی برای غیبت در زمان پاک کردن یا در واقع خرد کردن تره باقی نمی ماند

از همین ماجرا استفاده شده و ضرب المثلی ساخته اند

تره خرد نکردن در واقع به این معناست که برای کسی، چیزی یا کاری کوچکترین اهمیتی قائل نبودن

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }