آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «هروقت پای علامت یکی سینه می‌زند»

سایت بدون – این ضرب المثل به زمانی برمی گشت که دسته های عزاداری بخشی از هویت افراد بودند

یعنی این که چه کسی در کدام هیات به عزاداری می پردازد مهم بود

دسته های عزاداری می خواستند بزرگتر و پرشکوه تر باشند

برای همین به عنوان مثال ، مردم صاحب نفوذ انتظار داشتند کسانی که در حوزه نفوذ آن ها است در دسته آن عزاداری کند و سینه بزند

از آن طرف حضور در دسته عزاداری یک فرد، نشانه ارادت به آن فرد محسوب می شد

در این میان کسانی بودند که در چند دسته حاضر می شدند، برخی از آن ها برای این که تردید داشتند و برخی برای آن که وسط بازی کنند و به چند نفر اظهار ارادت کنند

ریشه قدیمی تر این ضرب المثل هم به خود واقعه عاشورا برمی گردد، کسانی که هم برای کشته شدگان سپاه یزید اظهار ناراحتی می کردند و هم برای شهیدان سپاه امام حسین ، عزاداری

این ضرب المثل برای افرادی به کار می رود که دچار تردید و تناقض هستند و هر از گاهی به یک سمت غش می کنند

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

یک نظر

  1. نننننتغ

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }