بایگانی برچسب: بنیانگذار مسمط

همه آن چیزی که درباره مسمط باید بدانید؟

سایت بدون – مسمط از سمط می آید که به معنای رشته مروارید یا هر رشته ای است که تعدادی مهره در آن کرده باشند مثل فتراک( ترک بند یا شکاربند) یا نخ تسبیح مجموعه ای از مهره ها را به هم وصل می کند از نظر ادبی اما مسمط نوعی قصیده است یعنی وزن ، قافیه و یا ردیف …

توضیحات بیشتر »