بایگانی برچسب: فراماسونی

حکایت کوتاه/ماجرای فلاکت سفیر فتحعلیشاه در فرانسه

عسکرخان ارومی، پس از امضای قرارداد فینکن اشتاین، از سوی فتحعلیشاه به پاریس فرستاده شد تا مراتب تشکر و امتنان شاه ایران را بخاطر روابط دولتین فرانسه و ایران، به اطلاع ناپلئون برساند. سایت بدون – اولین فراماسونی، که نام وترتیب ورود او به لژ فراماسونری در اسناد سازمان‌های این فرقه و سازمان آمده است، عسکرخان افشار ارومی است.به موجب …

توضیحات بیشتر »