بایگانی برچسب: مثل ایران

ریشه و داستان ضرب المثل «خروس جنگی»

سایت بدون- خروس بازی یکی از تفریحات نه چندان سالم در دوران نه چند دور است که اکنون هم در گوشه کنار گاهی انجام می شود خروس بازها با جنگ انداختن خروس های جنگی به منظور تفریح یا شرط بندی به شکل دایره دورخروس های مبارز حلقه می زننداین خروس ها آن قدر با هم می جنگند تا یکی از …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «خواب هفت پادشاه را دیدن»

سایت بدون – ریشه این ضرب المثل در یک باور قدیمی ایرانی است طبق باور زرتشتی جهان در واقع در هفت اقلیم و یا پادشاهی تقسیم شده است این هفت اقلیم در کتاب اوستا با جای خود مشخص شده اند که عبارتند از اول: اَرْزه در خاور (شرق) دوم: سَوَه در باختر (غرب) سوم: فِرَدَدَفْش در جنوب چهارم: ویدَدَفْش در …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «نمک پرورده بودن»

سایت بدون – در اکثر غذاهای ایرانی نمک ریخته می شود اگر کسی پیش کسی غذا خورده باشد، در واقع از نمک او استفاده کرده است برای همین است که در فرهنگ عامه ایرانی از نمک به عنوان سمبلی برای دین و بدهکاری و خوبی دیدن از دیگران استفاده می شود این ضرب المثل بیشتر در مقام تعارف و در …

توضیحات بیشتر »