بایگانی برچسب: ملک الشعرای بهار

همه آن چیزی که درباره مسمط باید بدانید؟

سایت بدون – مسمط از سمط می آید که به معنای رشته مروارید یا هر رشته ای است که تعدادی مهره در آن کرده باشند مثل فتراک( ترک بند یا شکاربند) یا نخ تسبیح مجموعه ای از مهره ها را به هم وصل می کند از نظر ادبی اما مسمط نوعی قصیده است یعنی وزن ، قافیه و یا ردیف …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «غوره نشده موزیر شده»

سایت بدون – مویز از خشکاندن میوه درخت انگور به ویژه انگورهای سیاه و بزرگ مثل انگور شاهانی به دست می ‌آید یعنی برای مویز شدن ابتدا باید یک انگور رسیده باشی غوره اما ابتدای انگور شدن است، میوه خام و کال و نرسیده انگور را غوره می گویند غوره ترش است و مویز شیرین و بین این دو راهی …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « ما هم خدایی داریم»

سایت بدون – ریشه این ضرب المثل به این مصرع از ملک الشعرای بهار برمی گردد دل قوی دارکه ما نیز خدایی داریم در واقع آن بخش دل قوی دارش را خیلی جدی بگیرید . یعنی وقتی تنها هستیم ، وقتی اوضاع به نفع نیست خدایی وجود دارد که می تواند مایه دلگرمی باشد این مثل را انسانی به کار …

توضیحات بیشتر »