بایگانی برچسب: پدر

ریشه علمی این که پدرها با کولر مشکل دارند چیست؟

سایت بدون – تا به حال از خودتان پرسیده اید که خاموش کردن کولر چه لذتی دارد که پدرها و راننده تاکسی ها به آن اصرار دارند و با تمام جوکهایی که در جامعه بر علیه آنها ساخته می شود، مصرانه به کار خود ادامه می دهند؟ این مساله یک ریشه علمی دارد. :با گذراندن دوران میانسالی، به تدریج چربی …

توضیحات بیشتر »