آخرین خبرها

انیمیشن کوتاه

انیمیشن کوتاه قهوه فرانسوی یک انیمیشن با کلی جایزه از جشنواره ها

سایت بدون – انیمیشن کوتاه قهوه  فرانسوی از آن دست انیمیشن های محبوبی است که در جشنواره های فراوانی به جایزه رسیده است توضیح :French Roast  به شکل تحت اللفظی معنای کباب فرانسوی می دهد اما در واقع نوعی قهوه بسیار غلیظ فرانسوی است         بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??