بایگانی برچسب: اصطلاحات فارسی

ریشه و داستان ضرب المثل«گندم بگیر و آرد بده»

سایت بدون – از آنجایی که غذای عمده یا قوت غالب مردم ایران نان بود و اکثر آن ها کشاورز بودند آسیاب کردن گندم و آرد کردن آن نقش عمده ای در فرهنگ عامه ایران دارد آسیابان چه کار می کند با صبر فراوان دانه گندم را که دانه سفتی است را تبدیل به آردی نرم می کند تا بتوان …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «خوابیده پارس کردن»

سایت بدون – سگ ها وقتی خطری را احساس می کنند، پارس می کنند گاهی این پارس کردن حالت تهاجمی دارد اما گاهی هم این پارس کردن از موضع ترس و ضعف است سگ صدایی ایجاد می کند تا شاید خطر بترسد و برود این ضرب المثل زمانی به کار می رود که کسی دارد ادعا می کند اما در …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «جهنم را جلوی چشم کسی آوردن»

سایت بدون – جهنم جای عذاب است جایی که انسان برای جبران گناهانی که در طول عمر خود انجام داده اند زجر می کشند کسی در جهنم روز خوش ندارد انواع و اقسام عذاب ها در جهنم منتظر گناهکار است محیطی که از آتش شکل گرفته است این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند کسی را …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « ته ترازوی کسی به زمین نرسیدن»

سایت بدون – ترازو مکانیسم مشخصی دارد کالا در یک سو قرار می گیرد سنگ در سوی دیگر آن قدر سنگ می گذارند که به تعادل برسد در مغازه ها هر بار که مشتری می آید این کار تکرار می شود وقتی ترازوی مغازه بی کار نباشد، نشان از رونق کسب و کار است این ضرب المثل زمانی به کار …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «برای دم توپ خوب بودن»

سایت بدون – در جنگ ها بعضی از سربازها برای فرماندهان هیچ ارزشی ندارند آن ها تبدیل به یک طعمه می کردند تا توپ ها به آن ها شلیک کنند تا نقشه بعدی انجام شود اصطلاح گوشت دم توپ هم از این جا آمده است یعنی سربازان برای فرماندهان چیزی بیشتر از گوشت به حساب نمی آیند اصطلاح برای دم …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «در کفش کسی ریگ انداختن»

سایت بدون – شنیده اید فلانی ریگ به کفشش دارد ؟ آن ضرب المثل برای آن است که بگویند فلانی قصد توطئه دارد ماجرا هم خلاصه اش این است که قدیم مردم سلاح را برای کشتن افراد دیگر زیر لباس خود مخفی می کردند این سلاح اذیت می کرد و نمی توانست درست راه برود وقتی می پرسیدند چرا خوب …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «سماور را با اسکناس روشن می کند»

سایت بدون – در این فیلم ها دیده اید که کسی برای این که نشان دهد خیلی پولدار سیگار خود را با اسکناس آتش می زند این مثال در قدیم با آتش زدن و روشن کردن سماور با اسکناس رخ می داد کسانی که می خواستند نشان دهند خیلی پولدار هستند به جای کبریت یا قبل از آن چوب برای …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « مثل هند جگر خوار»

سایت بدون – این ضرب المثل در مورد آدم های ظالم، بد طنیت و بدکار به کار می رود ریشه این ضرب المثل به جنگ احد برمی گردد و داستان هند زن ابوسفیان است هِند دختر عُتْبَه مادر معاویه، را یکی از زیباترین و در عین حال زیرک ترین زنان عرب می دانستند عتبه بن ربیعه، پدر، شیبه، عمو و …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «هفت خانه به یک دیگ محتاج شدن»

سایت بدون – در حالت عادی هر خانه برای خود یک دیگ بار می گذارد و غذای افراد آن خانه از آن دیگ تامین می شود اما وقتی قرار باشد که غذای خانه از تنها یک دیگ تامین شود یک اتفاقی غیر عادی رخ داده است این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند از یک فقر عمومی …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «آنچت نخارد مخار»

سایت بدون – اصل و ریشه این ضرب المثل به شعری از سنایی برمی گردد او در بیتی آورده است: رنج و غم بیهوده منه بر دل و بر جانو آنچت بنخارد بمخار ای پسر خوش معنای ظاهری ضرب المثل هم بسیار ساده است می گوید که اگر جایی از بدنت خارش دارد، آن را بخار و گرنه بی کاری …

توضیحات بیشتر »