بایگانی برچسب: اصطلاحات فارسی

ریشه و داستان ضرب المثل« رس چیزی را کشیدن»

سایت بدون – خاک معمولا از سه عنصر تشکیل می شود سنگ های درشت که به آن شن می گویند سنگ های ریز که به آن ماسه می گویند و رس که در واقع خاکی است که با برخورد با آب حالت خمیری به خود می گیرد و فضای خالی میان سنگ ها را پر می کند و باعث چسبندگی …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «رخش باید تا تن رستم کشد»

سایت بدون – در شاهنامه آمده است وقتی که رستم برای جنگاوری آماده می شد نیازمند اسبی بود هیچ اسبی اما برای او پیدا نمی شد چون که هیچ اسبی نمی توانست حتی دست رستم را تحمل کند چه برسد به این که هیکل تنومندش را تا این که خبر رسید اسب هایی از کابل آمده اند که در میان …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «نعره هیچ شیری، خانه چوبی را خراب نمی‌کند»

سایت بدون – این ضرب المثل یک بخش مستتر و مخفی هم دارد که خودش یک ضرب المثل مستقل است و آن این است که خانه چوبی دشمنی دارد به نام موریانه که آرام و بی سروصدا خانه را خراب می کند شما موقعیتی را تصور کنید که یک شیر شرزه و وحشی دارد بیرون خانه نعره می کشد تا …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «رفیق گرمابه و گلستان»

سایت بدون – این ضرب المثل از این بیت از حافظ گرفته شده است اگر رفیقِ شفیقی درست پیمان باش/حریفِ خانه و گرمابه و گلستان باش درباره این ضرب المثل باید چند نکته را در نظر داشته باشیم آدم وقتی به حمام یا گرمابه می رود، تمام ظاهر سازی های دنیوی را می شوید و همه نقص هایش عریان می …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «از خر شیطان پایین آمدن»

سایت بدون – انسان اگر بر روی حیوانات چهارپا نظیر خر سوار می شود، انتظار دارد که مهار و کنترل آن را در دست داشته باشد و به جایی برود که جای درست و مقصد است اما خر شیطان، خری است که حرف گوش نمی دهد و هر کجا که دوست دارد می رود به اصطلاح شیطان در جلدش رفته …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «اگر یخ بود، آب می شد»

سایت بدون – انسان وقتی خجالت می کشد نه تنها صورتش سرخ می شود بلکه درجه حرارت بدنش بالا می رود از طرفی درجه حرارت بالا موجب یخ شدن آب و تغییر شکل آن از جامد به مایع می شود در مجموع این ضرب المثل می خواهد بگوید، کاری تو کردی، آن قدر زشت و ناپسند است که شرمساری تو …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «چاخان،پاخان»

سایت بدون – پاخان را می توان به صورت پاخوان در نظر گرفت که معنای حرف های پاسفره می دهد اما در واقع این کلمه فقط به دلیل خوش نوایی بعد از چاخان آمده است و نظیر ترکیباتی مثل سر مر، کتاب متاب، چیز میز و… است اما چاخان کلمه ای ترکی است به معنای دروغ و دروغ گویی این …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل« شترگاو پلنگ»

سایت بدون – این اسمی است که به کنایه درباره زرافه به کار می برند به این معنا که او ترکیبی نا متعارف از سه حیوان است چرا که گردن و پا‌های درازش شبیه شتر است، سر و شاخ و بدن و سُم آن به گاو مانند است و رنگ پوستش نیز پلنگ را به خاطر می‌آورد. این اصطلاح برای توصیف هر …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « اگر مرغی تخم بگذار، اگر خروسی بانگ بردار»

سایت بدون – جوجه ای که سر از تخم مرغ بیرون می آورد بعد از مدت کوتاهی معلوم می شود که به چه کار صاحبش می خورد یا ماده است و مرغ که برایش تخم مرغ می گذارد یا خروس است و نر که صبح ها آواز می خواند بالاخره یک کارآیی دارد این ضرب المثل زمانی به کار می …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «برایت تره هم خرد نمی کنم»

سایت بدون – از قدیم اصطلاحی وجود داشت که غیبت کردن را مترادف با سبزی خرد کردن یا سبزی پاک کردن می دانستند آن جایی که آدم ها دور هم می نشستند و سبزی پاک می کردند و آدم های خارج از جمع سوژه حرفشان می شد در میان سبزی ها تره با توجه به شکل ظاهری کمترین وقت را …

توضیحات بیشتر »