آخرین خبرها

فیلم | فاش کردن راز فرار پرستار ایرانی از دست داعش پس از سه سال

سایت بدون-قصه دلهره آور فرار پرستار ایرانی از دست داعش را ببینید.

برچسب‌ها: , ,
add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }