آخرین خبرها

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

سایت بدون -ضرب المثل ها مجموعه ای از باورهای یک جامعه است که گویی همه بر سر درستی آن ها به یک توافق رسیده اند ، چرا که آن قدر در فرهنگ ریشه دوانده اند که همگان بعد از بیان به یک مفهوم مشترک می رسند ، در این جا مجموعه ای از ضرب المثل های فارسی را گرد هم آورده ایم که با اشاره روی هر ضرب المثل می توانید ، داستان ، کاربرد و ریشه آن را هم بخوانید(این مجموعه در حال تکمیل است)

حرف الف

ازاين ستون به آن ستون فرج است

از دماغ فیل افتادن

اگر قاطر کسی را رم ندهی ، کاری با تو ندارند

ایراد بنی اسرائیلی

حرف پ

پا روی دم کسی گذاشتن

حرف ج

جنگ زرگری راه انداختن

جهاندیده بسیار گوید دروغ

جیبش تارعنکبوت بسته است

حرف چ

چاقو دسته خودش را نمی برد

چسان ، فسان

چه کشکی ، چه پشمی ؟

حرف ح

حاجی ،حاجی مکه

حرف خ

خر بیار و باقالی بار کن

حرف د

در دیزی باز است، حیای گربه کجاست؟

دود چراغ خوردن

دوزاریت افتاد

حرف ر

روی دایره ریختن

حرف ز

ز بیماری بتر بیمار داری است

حرف ش

شاخک هایش کار کرد…

حرف ص

صد رحمت به دزد سرگردنه

حرف ط

طشت کسی از بام افتادن

حرف ف

فیها خالدون

حرف غ

غاز چراندن

حرف ک

کرم از خود درخت است

حرف گ

گلویش پیش کسی گیر کرده است

گوش به زنگ بودن

حرف ل

لحن داوود و کر مادر زاد

حرف و

وعده سر خرمن دادن

خرف ه

هر را از بر تشخیص ندادن

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }