آخرین خبرها

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

سایت بدون -ضرب المثل ها مجموعه ای از باورهای یک جامعه است که گویی همه بر سر درستی آن ها به یک توافق رسیده اند ، چرا که آن قدر در فرهنگ ریشه دوانده اند که همگان بعد از بیان به یک مفهوم مشترک می رسند ، در این جا مجموعه ای از ضرب المثل های فارسی را گرد هم آورده ایم که با اشاره روی هر ضرب المثل می توانید ، داستان ، کاربرد و ریشه آن را هم بخوانید(این مجموعه در حال تکمیل است)

حرف الف

ازاين ستون به آن ستون فرج است

از دماغ فیل افتادن

آش شله قلمکار

اشک تمساح

اگر قاطر کسی را رم ندهی ، کاری با تو ندارند

ایراد بنی اسرائیلی

حرف پ

پا روی دم کسی گذاشتن

پته اش روی آب افتاد

حرف ج

جنگ زرگری راه انداختن

جهاندیده بسیار گوید دروغ

جیبش تارعنکبوت بسته است

حرف چ

چاقو دسته خودش را نمی برد

چسان ، فسان

چه کشکی ، چه پشمی ؟

حرف ح

حاجی ،حاجی مکه

حرف خ

خر بیار و باقالی بار کن

حرف د

داشت و نخورد

در دیزی باز است، حیای گربه کجاست؟

در عروسیت با آبکش آب می آورم

دری وری گفتن

دست از ترنج نشناختن

دود چراغ خوردن

دوزاریت افتاد

حرف ر

روی دایره ریختن

حرف ز

ز بیماری بتر بیمار داری است

حرف ز

زاغ سیاه کسی را چوب زدن

حرف س

ستون پنجم

حرف ش

شاخک هایش کار کرد…

شلنگ تخته انداختن

حرف ص

صد رحمت به دزد سرگردنه

حرف ط

طشت کسی از بام افتادن

حرف ف

فکر نان باش که خربزه آب است

فیها خالدون

حرف ع

علف باید به دهن بزی شیرین بیاید

حرف غ

غاز چراندن

حرف ک

کرم از خود درخت است

کلکش را کندند

حرف گ

گلویش پیش کسی گیر کرده است

گوش به زنگ بودن

حرف ل

لحن داوود و کر مادر زاد

حرف م

ما هم خدایی داریم

حرف ن

ناخن به هم زدن

نه کور می کند، نه شفا می دهد

حرف و

وعده سر خرمن دادن

خرف ه

حرف آ

آخرش معلوم شد تو سبد چی بود؟

آدم دروغگو کلاهش سوراخ است

حرف الف

اگر یک آخ دیگر بگویی ، از پیغمبری ساقطت می کنم

ایشالا گربه است

حرف ب

برگی در آب ،کشتی صد مور می شود

حرف ز

ز آواز روبه نترسد پلنگ

زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است

حرف ش

شستش خبر دار شد

حرف ع

عیب گنده ها، گنده تر است

حرف م

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود

حرف ه

هر را از بر تشخیص ندادن

همین آش است و همین کاسه

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

134 نظر

 1. ادمین پرورش گل و گیاه

  سلام ادمین پروررش گل و گیاه هستم برای تبلیغ شما مزاحم میشم اگه مایل به تبلیغ هستید به صورت رایگان
  http://www.homeplants.blogfa.com

  @best_homeplants

 1. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «دلش طاقچه ندارد» | بدون

 2. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها» | بدون

 3. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«اگر این جور باد بیاید که هیچ!» | بدون

 4. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل« اهل بخیه» | بدون

 5. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«جمعه عاشق ، شنبه فارغ» | بدون

 6. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «خدا روزیت را جای دیگر حواله کند» | بدون

 7. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«رطب وعده کردن و توت فرستادن» | بدون

 8. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «آستین نو بخور پلو» | بدون

 9. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«دعوا سر لحاف ملا بود» | بدون

 10. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «دوستی خاله خرسه» | بدون

 11. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«آخرش نفهمیدم رفیق منی یا گرگ» | بدون

 12. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « از نی بوریا شکر نخوری» | بدون

 13. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «بند را آب دادن» | بدون

 14. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «بار کج به منزل نمی رسد» | بدون

 15. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«کار نشد ندارد» | بدون

 16. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «زیره به کرمون بردن» | بدون

 17. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل« 120 سال زنده باشی» | بدون

 18. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«کج دار و مریز» | بدون

 19. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « کوه را با سوزن سنبیدن » | بدون

 20. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل« ادب از که آموختی؟» | بدون

 21. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « چاقو دسته خودش را نمی برد» | بدون

 22. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «اسب تازی و گر ضعیف بود،همچنان از طویله‌ای خر به» | بدون

 23. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل« با یک تیر، دو نشون زدن» | بدون

 24. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل« استخاره دل آدمیست» | بدون

 25. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «جایی نمی خوابه که آب زیرش برود» | بدون

 26. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمی بره» | بدون

 27. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«برج زهر مار» | بدون

 28. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل« باقیات و صالحات» | بدون

 29. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل« سر پیری و معرکه گیری» | بدون

 30. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «بادنجان دور قاب چین» - بدون

 31. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « سنگ کسی را به سینه زدن» - بدون

 32. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «ناز شست» - بدون

 33. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «چوبکاری کردن» - بدون

 34. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «طوطی وار» - بدون

 35. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « تیشه به ریشه زدن» - بدون

 36. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « برادر حاتم طایی است» - بدون

 37. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «آنجا که عرب نی انداخت» - بدون

 38. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «برو آن جا که عرب نی انداخت» چیست؟ - بدون

 39. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «چاه ویل» - بدون

 40. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«خر را با زدن نتوان اسب کرد» - بدون

 41. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «دست به سر کردن » - بدون

 42. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «ره نتوان رفت به پای کسان» - بدون

 43. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «سنبه اش پر زور است» - بدون

 44. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «عزراییل بد نام است» - بدون

 45. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «قوت آب از سرچشمه است» - بدون

 46. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « کاسه داغ تر از آش» - بدون

 47. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « آن وقت خر از قبرس وارد می کنند» - بدون

 48. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«مال خانه به صاحب خانه می رود» - بدون

 49. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « مثل شتر زنبورک خانه » - بدون

 50. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « کارش زار بودن » - بدون

 51. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « مشک به ختن بردن» - بدون

 52. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «هرکس به قدر همت خود خانه ساخته ...» - بدون

 53. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«آسان یافته،خوار باشد» - بدون

 54. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «آن کس از دزد بترسد که متاعی دارد» - بدون

 55. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «اسمم را عوض می کنم» - بدون

 56. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « پیاده شو با هم برویم» - بدون

 57. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « طلا خرج مطلا کردن» - بدون

 58. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«خاکشیر مزاج است» - بدون

 59. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل« دعا کن گندمت آرد بشه » - بدون

 60. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «رو بدهی آستر هم می خواهد» - بدون

 61. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «زعفران که زیاد شد به خورد خر می دهند» - بدون

 62. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «در عروسیت با آبکش آب می آورم» - بدون

 63. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «داشت و نخورد» - بدون

 64. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « ما هم خدایی داریم» - بدون

 65. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل« کر مصلحتی دوا ندارد» - بدون

 66. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « وای اگر از پس امروز بود فردایی» - بدون

 67. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «قوش کریم خانی» - بدون

 68. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « انگشت در سوراخ زنبور کردن» | بدون

 69. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«آن چه نپاید، دلبستگی را نشاید» | بدون

 70. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل« اختیار فسخ نگذاشته‌ایم» - بدون

 71. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « از حق تا ناحق چهار انگشت است» - بدون

 72. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «اگر بیل زنی ، باغچه خودت را بیل بزن» - بدون

 73. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «چراغ هیچ کس تا صبح نمی سوزد» - بدون

 74. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « چشم هایش آلبالو گیلاس می چیند» - بدون

 75. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « بودور که وار» - بدون

 76. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل« تازه می پرسد لیلی مرد بود یا زن؟» - بدون

 77. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«شب آبستن است تا چه زاید سحر» - بدون

 78. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «چند مرده حلاجی » - بدون

 79. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «دنیا دار مکافات است» - بدون

 80. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « ز روبه رمد شیر نادیده جنگ» - بدون

 81. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «صابون زیر پایش مالیده» - بدون

 82. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«کباب پخته نگردد، مگر به گردیدن» - بدون

 83. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « مال خودمان بهتره» - بدون

 84. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «خاکش دامن گیره» - بدون

 85. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «گره بر آب زدن» - بدون

 86. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « آبغوره گرفتن» - بدون

 87. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «چانه اش گرم شده است» - بدون

 88. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «مایه کاری» - بدون

 89. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «خیلی خوشگل بود، ابله هم در آورد» - بدون

 90. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « علف در آغل تلخ است» - بدون

 91. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «راه باز است و جاده دراز» - بدون

 92. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « تو دعوا حلوا پخش نمی کنند» - بدون

 93. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « اول بقالی و ماست ترش فروشی» - بدون

 94. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «غنپز در کردن» - بدون

 95. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل«دیدن گرگ مبارک است، ندیدنش مبارک تر» - بدون

 96. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «آخرین تیر ترکش» - بدون

 97. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «ارزن عثمانی، خروس ایرانی » - بدون

 98. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «شستش خبردار شد» - بدون شستم خبردار شد

 99. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «عسس بیا مرا بگیر» - بدون

 100. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « خودش می برد، خودش می دوزد» - بدون

 101. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « لنگ انداختن» - بدون

 102. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «تا تنور داغ است، نان را بچسبان» - بدون

 103. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «کله شق» - بدون

 104. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « دهانت را آب بکش» - بدون

 105. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « با شاه هم فالوده نمی خورد» - بدون

 106. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «خانه خرس و بادیه مس» - بدون

 107. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « جاده دزد زده تا 40 روز امن است» - بدون

 108. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «بالا خانه اش را اجاره داده است» - بدون

 109. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «برای لای جرز خوب است» - بدون

 110. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « باری به هر جهت» - بدون

 111. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « من می گم نره، تو می‌گی بدوش» - بدون

 112. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «آفتابه دزد» - بدون

 113. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « فرض محال محال نیست» - بدون

 114. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «سماق مکیدن» - بدون

 115. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « سایه کسی را با تیر زدن» - بدون

 116. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « دست مریزاد» - بدون

 117. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «چپ اندر قیچی » - بدون

 118. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « کلاغ که از باغ قهر کنه، یک گردو به نفع باغبانه» - بدون

 119. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « خاصه خرجی» - بدون

 120. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « مگر داروغه محلی» - بدون

 121. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «راست و ریست کردن» - بدون

 122. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «برای کسی بمیر که برات تب کنه» - بدون

 123. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل« آفتابه خرج لحیم کردن » - بدون

 124. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « از خر افتاده، خرما پیدا کرده است» - بدون

 125. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « چاقو دسته خودش را نمی برد» - بدون

 126. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « اگر زاغی کنی، زیقی کنی می خورمت» - بدون

 127. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «برای شکار بچه ببر باید به مغاک ببر رفت» - بدون

 128. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «بهر خران چه کاه برند چه زغفران» - بدون

 129. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «پشه لگدش زده» - بدون

 130. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « تابستون پدر یتیمونه» - بدون

 131. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « تلافی غوره را سر کوره در آوردن» - بدون

 132. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل « جل و پلاسش را جمع کرد» - بدون

 133. تعقيب: ریشه و داستان ضرب المثل «چشم داره نخودچی، ابرو نداره هیچی» - بدون

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }