بایگانی برچسب: اصطلاحات فارسی

ریشه و داستان ضرب المثل «یک من خودش را آرد می کند»

سایت بدون – در گذشته چون قوت غالب مردم نان بوده و معمولا هم این نان از آردی به دست می آمده که حاصل گندم کاشتن خود کشاورزان بود، آسیاب کردن گندم و آرد کردن آن نقش زیادی در ضرب المثل ها داشته است چرا که موقعیتی است که همه آن را درک می کردند یکی از این موقعیت ها …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «به مرغشان کیش نمی توان گفت»

سایت بدون – کیش کردن مرغ به معنای صدایی است که برای هدایت کردن مرغان به کار می رود یعنی وقتی می خواهند مرغ ها از جایی به جایی دیگر انتقال دهند، پشت سر هم می گویند کیش کیش قدیم که در خانه مرغ و خروس زیاد بود گاهی این ها در کوچه مزاحم دیگران می شدند برای همین دیگران …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «کلی برایش آب خورد»

سایت بدون – یکی از مهم ترین مسائل در جامعه کشاورزی ایران، مساله آب بود آب کالایی گران و کم یاب محسوب می شد برای یک محصول خوب باید کلی آب صرف می شد مخصوصا محصولات غرقابی برای همین وقتی از محصولی تعریف می کردند، می گفتند کلی برایم آب خورده یعنی کلا آب صرف آن شده است این ضرب …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «کوزه خالی زود از لب بام میفته»

سایت بدون – در قدیم رسم بود که برای آن که آب درون کوزه ها خنک بماند آن ها در پشت بام و در بیرون از اتاق می گذاشتند این کوزه ها را در ظرف های کوچک تر خالی و مصرف می کردند برخی از این کوزه ها به مروز تا پر شدن یا آمدن میرآب خالی می شدند خب …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «قربان آدم چیز فهم»

سایت بدون – این ضرب المثل یا اصطلاح زمانی به کار می رود که به کسی بگویند حرف من را درست فهمیدی و شایسته تخسین و احترام هستی ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل«ماستی که ترشه از تغارش پیداست»

سایت بدون- در زبان فارسی ضرب المثلی داریم که می گوید: سالی که نکوست از بهارش پیداست این ضرب المثل هم ادامه همان ضرب المثل است اگر در ضرب المثل اول می خواهد بگوید خوب بودن بعضی چیزها از ابتدا مشخص است و نیاز به تجربه ندارد در ضرب المثل دوم می خواهد بگوید بد بودن بعضی چیزها از ابتدا …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «معده لیز و آب هندوانه»

سایت بدون – هندوانه در طب سنتی برای رفع یبوست خوب است اما به همان اندازه برای زمانی که فردی بیرون روی شدید یا اسهال دارد، مضر است معده لیز اصطلاحی است که برای همان اسهال داشتن به کار می رود اگر کسی در هنگامی که معده اش لیز است، آب هندوانه بخورد حالش بدتر می شود این ضرب المثل …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «پیش بچه بذاری قهر می کنه»

سایت بدون – بچه ها هنوز مزه طمع را نچشیده اند و به دلیل ذات پاک تر خود حتی با چیزهای کوچک و به ظاهر بی اهمیت هم خوشحال می شوند چیزی که به بچه می دهی باید خیلی کم باشد که ناراحت شود این ضرب المثل زمانی به کار می رود که چیزی خیلی کم و اندک باشد ضرب …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «خر آدم بهتر است از آدم خر»

سایت بدون – خر آدم؛ خری است که خوب تربیت شده است، چموش نیست، حرف گوش می کند آدم خر انسانی است که خوب تربیت نشده، چموش است، حرف گوش نمی کند این ضرب المثل می خواهد بگوید که در مقام مقایسه بعضی از حیوانات از برخی انسان ها جلوتر هستند و حالت کنایی دارد ضرب المثل های بیشتر را …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « بقچه کسی را زیر بغلش گذاشتن»

سایت بدون – بقچه های قدیمی دسته یا بندی نداشتند در کل یک پارچه بودند که وسایلشان را درون آن می ریختند برای همین راه حمل آن ها این بود که زیر بغل می گذاشتند تا دستان خسته نشوند بغچه زیر بغل گذاشتن به معنای رفتن است این ضرب المثل به معنای عذر کسی را خواستن یا اخراج کردن است …

توضیحات بیشتر »