بایگانی برچسب: 2888

نگاهی به ۲۸۸۸ ساخته کیوان علیمحمدی و علی اکبر حیدری/ تجربه‌گرا یا عوام‌گرا مسأله این است

سایت بدون – بازتعریف رخدادی واقعی در قالبی کاملاً فرمالیستی البته چالش جذابی است به شرط آنکه تعریفی جامع و همه جانبه از فرم در تمام ارکان اثر وجود داشته باشد و آن بستر فرمی موضوع تاریخی را به بیانی گیرا و بدیع متصل کند. نگاه تجربی و فرم‌‌گرا زمانی متحقق می‌‌شود که احساسات تازه‌‌ای را -برای مخاطب- به همراه …

توضیحات بیشتر »