آخرین خبرها

داستان و ریشه ضرب المثل «حکایت اصغر غده است »

سایت بدون – مردی بود که روی پیشانیش غده بزرگی داشت ، غده ای که ظاهر زشتی به او بخشیده بود، به شکلی همه او را می شناختند و به او می گفتند :«اصغر غده» …این ماجرا آن قدر او را آزار داد که بالاخره تصمیمش را گرفت و پیش پزشک رفت تا این غده را از صورتش پاک کند ، اصغر آقا که از پیش جراح بازگشت فکر می کرد که مشکلش حل شده و دیگر لقبش از بین می رود اما نمی دانست که مردم از این به بعد او را« اصغر بی غده » صدا خواهند کرد…

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند ، به خاطر حرف مردم نباید کاری کرد و هر کاری کنی مردم حرف خودشان را خواهند زد و هر وقت بخواهند بگویند که از تمسخر مردم ناراحت نشوید می گویند:«حکایت اصغر غده است …»

برچسب‌ها: , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }