آخرین خبرها

رفتارهای عجیب انسان که علم توضیحی برایش ندارد/از «خندیدن» تا «دوران بلوغ»

سایت بدون -امروزه علم برای بسیاری چیزها جواب دارد و محققان توانسته‌اند برای هر پدیده‌ای توضیح و تشریحی بیابند، اما یکی از مواردی که می‌تواند دانشمندان را همچنان سورپرایز کند «انسان» است. بسیاری از رفتارهای انسان در عین سادگی هنوز توضیح‌بردار نیستند و علم هیچ پاسخی برایشان ندارد. ما در این مطلب قصد داریم به برخی رفتارها که ارتباط مستقیم با روح و روان بشر داشته اما منشأ آن هنوز کشف نشده بپردازیم.
علاقه به هنر
نقاشی، مجسمه‌سازی و موسیقی از خصوصیاتی هستند که فقط بشر به آنها متصف است. این خصوصیات بُعد والای انسان‌ را نشان می‌دهند و می‌توان از آنها به عنوان ابزاری برای انتقال دانش یا تجربه استفاده کرد.
حس بشردوستی
یک خصوصیت دیگر که تنها مختص انسان است. کمک کردن به همنوع بدون هیچ چشمداشت و توقعی است که  از رفتارهای عجیب در سیر تکامل انسان است، که گاه به صورت گروهی انجام می‌شود و گاه فقط به خاطر لذت شخصی.
گذراندن بلوغ
شاید ندانید اما در بین مخلوقات تنها انسان است که سال‌های سخت و غیرقابل پیش‌بینی نوجوانی و بلوغ را تجربه می‌کند. برخی محققان معتقدند این دوران کمک می‌کند تا قبل از بالغ شدن، مغز انسان دوباره سازماندهی و شخص برای سال‌های بعدی، مسئولیت‌پذیر شود.
عقاید خرافی
انسان از ابتدای آفرینش با مقوله خرافات ارتباط مستقیم داشته است و باز ناگفته پیداست که این خصیصه فقط اشرف مخلوقات را درگیر خود کرده است. انسان با اعتقاد به خرافه برای خود اطمینان می‌خرید تا سختی‌های زندگی را آسوده‌تر پشت سر بگذارد.
مشاهده رویا
این که چرا رویا می‌بینیم هنوز برای دانشمندان پوشیده است. براساس نظریات برخی از محققان، رویا و خواب دیدن، بیان آرزوهای ضمیر نیمه هشیار ماست. اما این نظریات کمابیش توسط دیگر محققان رد شده‌اند و هنوز توضیحی که همه بر روی آن اتفاق نظر داشته باشند ارایه نشده است.
خندیدن و خنداندن
انسان تنها موجودی است که خندیدن را تجربه می‌کند. خنده باعث ترشح اندورفین در خون ما می‌شود که بهبود حالت درونی ما را در پی دارد. اما این که چرا و به چه دلیل انسان می‌خندد هنوز نامکشوف است. جالب است بدانید دانشمندان طی تحقیقی ١٠ ساله به این نتیجه رسیدند که پیش پا افتاده‌ترین چیزها مثل لطیفه‌ها و جوک‌های دم‌دستی خنده بیشتری در انسان ایجاد می‌کنند تا چیزهایی که با فکر و برنامه‌ریزی برای خنداندن طراحی شده‌اند.
سرخی خجالت
شاید خنده‌دار به نظر برسد اما دانشمندان هنوز نمی‌دانند چرا انسان هنگام خجالت کشیدن سرخ می‌شود! چارلز داروین از معروف‌ترین دانشمندان جهان، تلاش بسیاری کرد تا از طریق سیر تکاملی توضیح دهد به چه علت در هنگام دروغ گفتن یا خجالت کشیدن قرمز می‌شویم و دیگران را از شرمندگی خود آگاه می‌سازیم، اما نهایتا به جوابی که بتواند همه را اقناع کند، نرسید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }