آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل«پدر سوخته»

سایت بدون – پدر سوخته این روزها خیلی لفظ ملایمی و بیشتر در مقام دوست داشتن کسی به کار می رود اما این لفظ تا مدت ها به عنوان یک دشنام به کار می شد و در مقام توهین به یک فرد یا یک کس به کار برده می شد ، در مورد ریشه این کلمه بسیار اختلاف است ، برخی آن را تا زمان مصر باستان عقب می برند و معتقدند که در آن زمان کسی که بدهی داشت یا قولی می داد ، مومیامی پدرش را به عنوان ضمانت قرار می داد ، اگر موفق به ادای دین نمی شد ، این مومیایی را می سوزاندند

برخی دیگر ریشه این اصطلاح را به زمان حمله اعراب به ایران می رسانند و برخی دیگر بیرون کشاندن پدر از قبر و سوزاندن آن را یکی از کارهای شنیع و بی رحمانه صفویه می دانند ، برخی دیگر را این اصطلاح به زمان قاجار و نگاه زشت نژادپرستانه آن زمان نسبت می دهند ، پدر سوخته را معادل حرام زاده می دانند که پدر مخاطب را غلام سیاه پوست خانواده می دانند.خلاصه «پدر سوخته » واژه «پدرسوخته ای » است!

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }