آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « برگی در آب ،کشتی صد مور می شود»

سایت بدون -یک برگ از درخت جدا افتاده را در نظر بگیرید، به نظر می رسد که این برگ دیگر هیچ فایده ای نداشته باشد اما همین برگ بدون این که ما بدانیم ، می تواند صدها مورچه که گرفتار آب شده باشد را از مهلکه نجات بدهد ، این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهیم به کسی گوشزد کنیم ، هر چیز خرد و هر چیز بی ارزش در موقع خود به کار می آید و تبدیل به یک چیز مهم می شود ، پس هیچ چیزی را بی ارزش ندان …

برچسب‌ها: , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }