آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «حالا چه کسی زنگوله را گردن گربه بیاندازد؟»

سایت بدون – یک گربه بی رحم و تیز چنگی بود که امان از موش ها بریده بود و تعداد بسیاری از آن ها صید کرده بود ، بقیه هم از دست او در امان نبودند و نمی توانستند از سوراخ خود بیرون بیایند ، یک روز موش ها دور هم نشستند تا ببینند برای نجات از دست او چه باید بکنند ، هر کس حرفی زد و پیشنهادی داد ، تا بالاخره باهوش ترین موش ها پیشنهاد داد که زنگوله ای به دور گردن گربه ببندند تا هر هنگام که گربه نزدیک شد ، موش ها بفهمند ، همه موش ها از این پیشنهاد خوشحال شدند و کلی جشن گرفتند ، رفتندزنگوله ای پیدا کردند و ریسمانی دور آن انداختند اما به یک باره پرسیدند:« حالا چه کسی قرار است زنگوله را گردن گربه بیاندازد»

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که یک پیشنهاد بسیار عالی به نظر می رسد اما فکر آخر کار و مهم ترین قسمت کار نشده باشد .

برچسب‌ها: , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }