آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «شاخک هایش کار کرد…»

سایت بدون – شاخک وسیله ای بسیار مهم برای حشرات است ، شاخک عضو حسی این جانوران است و آنها با به‌حرکت درآوردن آن می‌توانند، حرکت و لرزش و بعضی انواع آنها حتا بو، رطوبت و حرارت را حس کنند.ضرب المثل شاخک هایش کار کرده است هم لابد برای زمانی مطرح شده که این حشرات شاخک دار مشاهده شده اندو کاربرد آن برای آن است که بوی یک اتفاق شنیده شده و از تمام ابزارها برای کسب خبر استفاده شود

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }