آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «فتنه بیدار شد چو شاه بخفت»

سایت بدون – این ضرب المثل اشاره به این مساله دارد که مسوولان برابر مردم خود  مسوول هستند ، وقتی آن ها در خواب فرو بروند و حواسشان نباشد ، فرصت خوبی است برای کسانی که می خواهند در راه قانونی حرکت نکنند ، این خواب و غفلت در نهایت شاید به ضرر خود آن ها هم تمام شود ، ریشه این ضرب المثل از بیتی از حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه اثر سنایی غزنوی است

شاه را خواب خوش نباید خفت/فتنه بیدار شد چو شاه بخفت

برچسب‌ها: , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }