آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « لنگ انداختن»

سایت بدون -زورخانه دارای آداب بسیار جالبی بود، کسی که به میدان و گود زورخانه وارد می شدند باید منش و راه پهلوانی را نشان می دادند، آن ها برای شکست دادن یا نشان دادن زور و بازو با هم مبارزه نمی کردند ، ورزش در زورخانه برای بالا نگه داشتن آمادگی جسمانی بود و پهلوان به برتری خودش فکر نمی کرد و حافظ منافع مردم بود.

برای همین در زورخانه ها وقتی دو ورزشکار با هم کشتی می گرفتند و یکی از آن ها در این زور آزمایی در موقعیت برتری قرار می گرفت و در جایی بود که ضعف حریف مقابل را نشان می داد، مرشد زورخانه با انداختن یک لنگ به میدان پایان مسابقه را نشان می داد.

برای همین ضرب المثل و اصطلاح «لنگ انداختن» در دو معنی به کار می رود، یکی به معنای میانجی گری و پایان جدال اما معنای دوم به معنای پذیرفتن شکست و برتری است . در مورد معنای دوم مفهوم این است که خود فرد به جای مرشد لنگ را پرتاب کرده تا نشان دهد ضعف را قبول دارد.

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }