آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «ناخن به هم زدن»

سایت بدون – ناخن به هم زدن یکی از آن خرافات های ایرانی است که می گویند که وقتی ناخن به هم می زنید ، دعوا رخ می دهد. همین باعث می شود که وقتی بخواهند بگویند که کسی از درگیری میان دو کس یا دو گروه خوشحال می شود و سود می برد از اصطلاح ناخن زدن یا ناخن به هم زدن استفاده می کنند ، این مساله آن قدر قدیمی است که در شعر فارسی هم آمده است که به دو نمونه از آن اشاره می کنیم

تا میان بلبل و قمری شود غوغا بپا
میزند ناخن بهم از باد در گلزار گل .
وحشی بافقی
چو مژگان هر دو عالم را به ما افکنده از شوخی
همان ناخن زند بر یکدگر چشم فسون سازش .
صائب تبریزی

در مورد این ضرب المثل یک داستان هم وجود دارد که می گوید که این به آن خاطر است ، گروهی از دزدان بودند که وقتی می خواستند درگیری صوری ایجاد کنند ، یکی در وقت مناسب ناخن هایش را به هم می کوبید

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }