آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «ننه اش در جیبش را دوخته …»

سایت بدون – قدیم که کیف پول نبود چه برسد به کارت اعتباری ، تنها وسیله حمل کردن پول نقد برای خرید جیب های تعبیه شده در لباس ها بود ، در این میان دزدان ماهری هم بودند که به درجه ای از مهارت رسیده بودند که می توانستند وجه نقد را که از درون جیب بربایند ،برای همین برخی افراد برای این که از شر این دزدان آسوده شوند ، پول را درون جیب می گذاشتند و آن را می دوختند …

این دوختن جیب باعث شد ضرب المثلی درباره آدم های خسیس که پول خرج نمی کنند ، ساخته شود ، یعنی به گونه ای جیب هایش دوخته شده که نه تنها دزد که خودش هم نمی تواند از آن پول بردارد ،اینجاست که می گویند:«ننه اش جیب هایش را دوخته …!»

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }