آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « وای اگر از پس امروز بود فردایی»

سایت بدون – اصل این ضرب المثل از این بیت مشهور حافظ آمده است که

گر  مسلمانی  از این  است  که  حافظ  دارد /وای  اگر از پس  امروز بود  فردایی

این بیت داستان جذابی هم دارد

می گویند میان حافظ و شاه شجاع کدورتی پیش آمد ، تا این بیت از حافظ بیرون آمد

شاه شجاع و فقیهان شهر اصرار داشتند که این بیت مصداق کفر است.

چون حافظ (اگر) را در بیت آورده معلوم می شود به قیامت اعتقادی ندارد ، حکم به قتل شاعر دهند !

حافظ مضطرب شده نزد مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی رفته از او چاره خواست.

مولانا گفت : مناسب است بیتی دیگر مقدم بر این بیت درج کنی به این معنی که کسی چنین گفت: تا به مقتضای اینکه نقل کفر ، کفر نیست از تهمت نجات یابی.

بنا بر این حافظ این بیت را سرود و جلوتر از بیت مورد اعتراض جای داد و از تهمت رست :

این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت            بر در میکده ها با دف و نی ترسایی:

گر  مسلمانی  از این  است  که  حافظ  دارد            وای  اگر از پس  امروز بود  فردایی

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهیم به کسی گوشزد کنیم که کاری اشتباهی انجام می دهد یا گناه و معصیتی انجام می دهد یا ظلمی انجام می دهد

در این صورت به او می گوییم که از پس امروز ، فردایی هست که می تواند روز قیامت باشد و روز حساب کشی

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }