آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «گاو بی شاخ و دم»

سایت بدون – گاو در فرهنگ عامه ایرانی در دو مفهوم به کار می رود

مفهوم اول به هیکل و ابعاد او برمی گردد

او از تمام حیوانات خانگی که روستاییان نگه می دارند جای بیشتری را احاطه می کنند

مفهوم دوم به کم عقلی بر می گردد

از نظر ایرانیان گاو حیوان با هوشی نیست و نمی تواند از هوش خود برای نجات خود استفاده کند

گاو بی شاخ و دم انسانی است که مثل گاو می ماند فقط شاخ و دم ندارد؛ چه نظر از هیکل و چه نظر هوش کم

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }