آخرین خبرها

ناسا منتشر کرد/آتش سوزی مرگبار کالیفرنیا از فضا چگونه دیده می شود؟

سایت بدون -آتش نشانان در شمال و جنوب کالیفرنیا تلاش می کنند  سه آتش سوزی بزرگ را مهار کنند که ابعاد آن به گونه ای است که بیش از 100،000 ساکن آن منطقه را مجبور به تخلیه کرده است.تا کنون پنج نفر کشته و هزاران ساختمان ویران شده است.

طبق یک ردیاب آتش نشانی، از ه صبح روز جمعه آتش سوزی حدود 70،000 هکتار یا 110 مایل مربع سوزانده. حدود 2،000 آتش نشانان تلاش کرده اند که این آتش را مهار کنند اما با وجود اینکه چندین نفر تاکنون زخمی داشته اند فقط در حدود 5 درصد از آتش سوزی را مهار کرده اند

ابعاد این آتش سوزی به گونه است که حتی از فضا هم قابل تماشا است ، این تصاویر را ناسا منتشر کرده است

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }