آخرین خبرها

چگونه نیکول کیدمن از پس چالش بازی در نقش یک پلیس مخدوش برآمد

سایت بدون –اکران گسترده «نابودگر»، فیلم جنایی تازه ای که در آن به مدد نیکول کیدمن استرالیایی تصویری متفاوت و مخدوش از یک کارآگاه زن شاغل در شهر لس آنجلس آمریکا به تصویر کشیده می شود، وجوه مختلف این فیلم را نقل محافل هنری در غرب کرده است.
در همین ارتباط ظرف دو هفته اخیر مصاحبه های زیادی با کارین کازوما کارگردان و سباستین استن همبازی کیدمن در این فیلم انجام پذیرفته تا مشخص شود آنها از چه طرق و عرصه ای عبور کرده اند تا دنیای این پلیس دائماً در عذاب های روحی و غرق در گذشته ای پرتنش به بهترین شکل ترسیم شود.
کازوما به نیویورک تایمز گفته است: این پلیس که نامش ارین پل است و کیدمن به طرز فوق العاده ای او و حرکاتش را تصویرسازی کرده، از یک کوره گدازنده عبور کرده و در مسیری به زندگی اش ادامه داده که فقط مرگ از آن برمی خیزد و حالا زمان تسویه حساب او با گذشته اش رسیده است.
«Destroyer» فقط با این مصاف روانی تعریف و تعبیر می شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }