آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « کارش زار بودن »

سایت بدون – این اصطلاح به شکل های مختلف استفاده می شود؛ کارم زار است، کارت زار است ، کارش زار است و …

زار بودن ،اشاره به زاریدن است ، زاریدن که معمولا به شکل زک و زار در ادبیات ایران استفاده می شود یعنی :شکایت و ناله کردن …

پس به طور طبیعی کاری زار است ، یعنی کار آن قدر دچار مشکل و گرفتاری می شود که به گریه و ناله و شکایت و گلایه منتهی می شود، پس کار زار شدن یعنی:پیچیده شدن کار به شکل منفی ..یا به دردسر افتادن ….یعنی کار به جایی رسیده که جز گریه کردن کاردیگری ندارد

البته برخی ریشه را به زاره می رسانند ، زاره چشمه ای معروف در بحرین است که خب با گریه کردن تناسب دارد .

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }