آخرین خبرها

ریشه وداستان ضرب المثل «سوراخ دعا را گم کردن»

سایت بدون -این ضرب المثل ریشه در حکایات مثنوی حضرت مولانا دارد، ماجرا از این قرار است که جریان سوراخ دعا چیست؟ اینست که روزی فردی هنگام طهارت و وضو، داشته دعاهای مربوطه را می‌خوانده. رسم است که موقع شستن بینی با آب می‌گویند “خدایا من بینی جسمی‌ام را می‌شویم، چنین باد که بینی روحی‌ام نیز پاک شود تا بوی بهشت به مشامم برسد” و هنگام شستن بدن پس از قضای حاجت می‌گویند “خدایا کثافات جسمی را از خودم پاک کردم، چنین باد که پلیدی معنوی هم از من پاک گردد”. آن فرد هنگام طهارت این دو دعا یا ورد را جابجا می‌خوانده. دعای آن سوراخ را برای این، و دعای این را برای آن!

آن یکی در وقت استنجا بگفت/که مرا با بوی جنت دار جفت

گفت شخصی خوب ورد آورده‌ای/ لیک سوراخ دعا گم کرده‌ای

این ضرب المثل در زمانی به کار می رود که

1- به راه خطا رفتن؛ اشتباه کردن؛ راه‌ ورمز موفقیت/ رسیدن به هدف را ندانستن

2- گفتن حرفی که کم‌ترین ارتباطی با موضوع گفتگو نداشته باشد

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

2 نظر

  1. مناز کانال بدون خیلی یاد گرفتم ممنون ساق اولون سیز

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }