آخرین خبرها

ریشه وداستان ضرب المثل « گر تو بهتر می زنی ، بستان بزن »

سایت بدون – اصل ماجرای این ضرب المثل به مثنوی معنوی مولانا برمی گردد، داستانی مربوط به یک نی زن که رویمان نمی شود بنویسیم ، هرچند که خیلی هم بد نیست اما بهتر است خودتان بخوانید ، این ضرب المثل زمانی به کار می رود که کسی در جای اعتراض و نقد قرار می گیرد و ادعا می کند و به او گفته می شود ، توانایی ما همین است ، اگر توانایی تو بیشتر است ، خودت آن را انجام بده.

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , ,

یک نظر

  1. بی خود اههبه.نب.هب۶پخب۶پخف۷پفپ۷۷خب۷پب۶پخخ.هب.خهبه.خهرخ.ه.خره.ر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }