آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل«برج زهر مار»

سایت بدون – همان طور که لابد می دانید به آدم عنق و بد اخم می گوید مثل برج زهر مار می ماند، برای این تشبیه سه ریشه ذکر کرده اند

1- ریشه اول ریشه نجومی است ، در نجوم 12 برج داریم که بر حرکات ماه بر آسمان اشاره می کند، ما بر این اساس نام برج ها بر نام ماه ها تطابق می دادند ، مثل برج اسد، برج حوت ، برج عقرب و … ما همچنین ما که سری صور فلکی هم داریم که شکل هایی است که از ترکیب چند ستاره ساخته شده و برای نشانه گذاری در آسمان ساخته می شود. صورت فلکی مار داریم اما برج زهر مار نداریم ، می گویند برج زهرمار طعنه ای است برای آن که شبیه صوری فلکی شده ای که می خواهد نیش بزند

2- روایت دیگری هست که می گوید در قدیم یکی از راه های درآمد گرفتن مار از صحرا و فروختن زهر آن ها بود ، برای این که این مارها به کسی صدمه نزد، آن ها را در برجی جمع می کردند ، این برج آن قدر خطر ناک بود که کسی جرات نزدیک شدن به آن را نداشت ، مثل کسی که خشمگین یا عبوس است و کسی دوست ندارد نزدیک آن شود

3- سومین ریشه خود مار است ، مار وقتی می خواهد کسی را نیش بزند، چنبره می زند و شبیه یک برج می شود تا حمله کند و زهر خود را وارد بدن حیوان مقابل کند وقتی مار برج می سازد و چنبره می زند یعنی آماده حمله است مثل آدمی که قیافه می گیرد!

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }