آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « به ریش کسی خندیدن»

سایت بدون – در این ضرب المثل یک بازی زبانی جالب با کلمه ریش شده است و این کلمه ابهام دارد

ریش در معنای اول به معنای متداول است

ریش مویی است که در صورت مردان می روید و به همین خاطر برای مردان به ویژه در قدیم خیلی اهمیت داشت.

آن ها ریش را مرتب می کنند و با آن جلوه گری می کردند

ریش آن قدر اهمیت داشت که به محترم ترین افراد جمع می گفتند : ریش سفید

خندیدن به ریش کسی، مسخره کردن چیزی است که بسیار دوست دارد و این خیلی برای آن فرد سنگین است

ریش اما در معنای دوم به معنای زخم است

درست است که این معنی در دوران معاصر کمتر استفاده می شود اما حتما شنیده اید که می گویند دلم ریش شد

خندیدن به ریش در این معنا حتی تلخ تر هم است

یعنی مسخره کردن درد و زخم کسی

این ضرب المثل به معنای مسخره کردن کسی است در حالی که می دانیم او ناراحت می شود

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }