آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « عالمی را یک سخن ویران کند»

م

سایت بدون – اصل این ضرب المثل از یکی از معروفترین قصه های مثنوی معنوی حضرت مولانا یعنی طوطی و بازرگان است.

بیتی به شرح زیر

عالمی را یک سخن ویران کند

روبهان مرده را شیران کند

این ضرب المثل درباره تاثیر کلام است و می گوید که حتی یک سخن کوتاه به اندازه یک جمله می تواند آن قدر تاثیرگذار باشد که به ویرانی تمام دنیا منجر شود

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }