آخرین خبرها

مست بودم او را اشتباهی کشتم

پسر جوان که در جریان درگیری شبانه مرتکب قتل شده بود، در جلسه دادگاه مدعی‌شد مقتول را به اشتباه کشته است.
سایت بدون – حقیقات در این پرونده از ۲۲ آبان سال گذشته و با گزارش قتل پسر ۲۸ساله‌ای به نام عرشیا آغاز شد. با حضور ماموران مشخص شد، او به‌دلیل اصابت ضربه قمه به سرش جان باخته است.
تحقیقات نشان داد، پسر ۳۰‌ساله‌ای به نام فرامرز عامل این جنایت است که ردیابی و دستگیر شد. او در تحقیقات به این درگیری اعتراف کرد و بعد از بازسازی صحنه قتل، روانه زندان شد.
متهم در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت. در این جلسه اولیای‌دم مقتول برای او درخواست قصاص کردند.
در ادامه فرامرز در جایگاه ایستاد و گفت: دو شب قبل از قتل در محله‌مان درگیری و تیراندازی رخ داد که من برای میانجیگری وارد درگیری شدم اما طرفین درگیری تهدیدم‌کردند. شب حادثه از خانه بیرون آمدم که دو پسر جوان را داخل خودرو مقابل در دیدم. فکر کردم از طرف‌های درگیری دو شب قبل هستند. از آنها خواستم آنجا را ترک کنند اما عرشیا به من فحش داد و با قمه‌ای که از ترس همراه داشتم ضربه‌ای به دستش زدم. بعد به سمت خانه رفته و خواستم در را ببندم که او به سمتم حمله کرد و با قمه ضربه‌ای به سرش زدم. آن شب مست بودم و اراده‌ای از خود نداشتم. تصور کردم همان پسری است که دو شب قبل تهدیدم کرده بود. با مقتول آشنایی و مشکلی نداشتم.
پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، قضات دادگاه برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

برچسب‌ها: ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }