آخرین خبرها

چرا بسته شدن صفحه تتلو خبر خوبی است؟

سایت بدون – بسته شدن صفحه امیرتتلو خبر بسیار خوبی است ، از نگاه من تتلو نماد نرمال سازی شر در دوران آنومیک برخاسته از فضای مجازی است … او در تمام پست هایش ، خواسته یا نا خواسته نوعی اخلاق آلترناتیو را ترویج می دهد، اخلاقی که برای بی اخلاقی و بی هنجاری دلایل اخلاقی می تراشد. تتلو در طبیعیت گرایی ، در گیاه خواری ، در یک عرفان بدلی همه چیز را مجاز می داند اگر چند تبصره ذهنی و انتزاعی گذاشته شود و همین اخلاق آلترناتیو که در واقع حمله به باورهای اخلاقی نهادینه شده در جامعه است می تواند برای خود سرمایه اجتماعی جذب کند.

نرمال سازی شر در شرایط آنومیک شکل بارور پذیری به خود می گیرد.شرایط آنومیک طبق تعریف دورکهایم ، شرایط بی هنجاری است ، چیزی مثل شرایط گذار ، یعنی هنجارهای گذشته مثلا همبستگی ارگانیک برش گذشته را ندارد و هنوز هنجارهای تازه به اقتدار نرسیده اند .

در این فضای بی هنجار ، شر در لباس خیر است که می تواند جان و نسق بگیردشبیه آن چه هیپی های آمریکایی را در دهه هفتاد تولید کرد که دسته جمعی شر نرمال شده را ترویج می کردندمثل گل کشیدن تتلو در میانه کنسرت مصرف مخدر جمعی می کردند مثل حرمسرا ساختن تتلو، روابط جنسی بی قاعده را ترویج می کردند

در این فضای آنومیک در غیاب هنجار تثبیت شده ،هرکس برای دیده شدن هر کار می کند ، یکی ادرار شتر سر می کشد، یکی دنبال نیوفیس می گردد، یکی چوب اخلاق بی دلیل را بالا می برد، چون جامعه هر بار سورپرایز می شود، واکنش های غافلگیرانه نشان می دهد

آگاهی راه مقابله با شر نرمال و مسیر مطمئن در نبود هنجار است ، قربانیان اصلی این فضا نوجوانان و جوانان هستند ، حواستان به آن ها باشد ، آگاهشان کنید

افشین خماند

برچسب‌ها: , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }